Speciální mateřská škola A&J s.r.o.

U Bečvy 2


Školní program:

"Co nám voda povídala"

Nabídka pestrých, tvořivých a podnětných činností ze všech výchovně vzdělávacích oblastí s ohledem na speciální potřeby jednotlivých dětí a charakter jejich zdravotního znevýhodnění. Je doplněna o reedukační individuální vzdělávací plány jednotlivých dětí, zaměřené na maximální rozvoj osobnosti předškolního dítěte, s cílem jeho kvalitní přípravy pro vstup do základní školy. 

Provozní doba:

6:30 - 16:30

7:30 - 15:30 (speciální oddělení)

Platby:

ŠKOLNÉ PLATÍ VŠECHNY DĚTI 400Kč


Upozornění:

Od 01.09.2018 hledá speciální mateřská škola speciální pedagogy. Zájemci se mohou obracet na naši mailovou adresu.

 

Aktuality SMŠ A&J