ACORN'S SCHOOL


Výsledky zápisu do Soukromé základní školy Acorn’s and John’s school s.r.o. pro školní rok 2024/2025​

Ve dnech 8. a 9. 4. 2024 proběhl zápis dětí do 1. ročníku základní školy. K zápisu se dostavilo 8 dětí. Zapsáno bylo 5 dětí, 3 děti dostali odklad povinné školní docházky.

01 - přijat/a
02 přijat/a
03 přijat/a
04 - přijat/a
05 - odklad povinné školní docházky
06 - odklad povinné školní docházky
07 - odklad povinné školní docházky
08 - přijat/a
Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,
Přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny, týkající se provozu jídelny zde.


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024:

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září  2023. Žáci přijdou do školy v 8:30h a ve škole budou přibližně 40 minut.

Proběhne přivítání do nového školního roku a žáci a jejich zákonní zástupci/rodiče obdrží informace v písemné formě. Není třeba nosit přezůvky ani aktovku, jen si vezměte s sebou dobrou náladu.

Všichni pedagogové už se na Vás těší.

Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


Naše soukromá základní škola Acorn’s and John’s school vyhlašuje konkurz na pozici speciálního pedagoga. Své životopisy s krátkým úvodním slovem zasílejte na mailovou adresu  acorn.skoly@seznam.cz.

Vedení školy


V klidném a překrásném prostředí v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy nedaleko parku Michalov se nachází prostorná budova, kterou z větší části obývá mateřská a speciální mateřská škola. Částečně zde působí i soukromá základní škola.

Přímo v budově je dětský bazén, sauna, tělocvična, samostatná jídelna, oddělené ložničky a prostorné herny. Naše školky mají své vlastní třídy i program, avšak funguje zde velmi úspěšně přirozený způsob vzájemné integrace. Nadstandartní součástí programové nabídky je předplavecká výchova V prostorách budovy, která probíhá během celého školního roku. Zařazujeme keramické hrátky, individuálně logopedickou průpravu a další…

Hlavní část základní školy sídlí v budově přes řeku Bečvu na adrese Máchova 3, kde probíhá největší část výuky formou malotřídního systému. Učitelé i asistenti pedagogů se věnují žákům ve dvou běžných a třech speciálních třídách.

Pedagogický kolektiv je kreativní se smyslem pro zodpovědnost, aktivní hru i tvořivou zábavu dětí. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A&T s.r.o.

  1. třída KOŤÁTKA – třída je pro nejmladší děti.
  2. třída BERUŠKY – třída pro děti středního a nejstaršího předškolního věku. 

Navštěvují je děti bez postižení s běžným psychomotorickým vývojem.

 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A&J s.r.o.

  1. Třída MOTÝLCI – třída pro děti s různým typem a stupněm postižení
  2. Třída SLUNÍČKA – třída pro děti se zrakovým postižením – poruchou binokulárního vidění

Navštěvují ji děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytován zvýšený individuální přístup. Běžný vzdělávací program je obohacen o řadu speciálních cvičení a terapeutických technik nebo je v některých případech naopak upraven individuálním možnostem dětí.

Programová nabídka zahrnuje všechny důležité složky jednotlivých výchov od pohybové, estetické, jazykové po rozumovou. Přiměřeným způsobem stimuluje psychomotorický vývoj předškolních dětí, vede je k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti.

 

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL s.r.o.

  1. Třída I. A – běžná
  2. Třída I. B – běžná
  3. Třída II. – speciální
  4. Třída III. – speciální
  5. Třída IV. – speciální

Programová náplň plně koresponduje s individuálními potřebami dětí. Obsahuje vzdělávání ve všech oblastech učiva ZŠ.

Po domluvě je možné využít odpolední školní autodopravy pro děti ze vzdálenějšího okolí.


 

Aktuality

Kontakt

Acorn's SCHOOL
U Bečvy 2
750 02
PŘEROV
+420 581 201 804
acorn.skoly@seznam.cz