ACORN'S SCHOOLVážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci je možno se v případě dotazů obracet na vedení školských zařízení mailem i telefonicky.

operativní dotazy na školu Máchova 3/U Bečvy 2 a školky U Bečvy 2 volejte ve všední dny v čase od 10:00 do 16:00 na telefonní čísla:

 • Pevná linka: +420 581 201 804
 • Mobil: +420 722 107 304

Veškeré dotazy také můžete směřovat na naši mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme

Vedení škol
Mateřská škola A&T s.r.o.
Speciální mateřská škola A&J s.r.o.
Soukromá základní škola Acorn’s and John’s school s.r.o.


Informace pro rodiče k formě zápisu dětí do 1. ročníku pro š.r. 2020/2021

- Zápis proběhne ve dnech 6.a 7.dubna 2020 (pondělí,úterý) od 14 do 18 hodin.
- Rodiče/zákonní zástupci budou dítě zapisovat telefonicky na čísle 581 735 445 / Máchova 3, Přerov.
- Prosím rodiče, aby si předem připravili veškerou dokumentaci a informace o dítěti. Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro dítě, musí uvést konkrétní důvod této žádosti.

Údaje, které bude třeba uvést:

• Jméno a příjmení dítěte
• Datum narození dítěte
• Zda-li rodiče žádají o odklad školní docházky, uvést důvod
• Jestli již dítě mělo odklad povinné školní docházky po zápisu v loňském roce
• Jméno a příjmení zákonného zástupce/rodiče dítěte
• Adresa rodiče pro doručení písemností
• Telefonní číslo rodiče/zákonného zástupce

Prosíme o trpělivost - získání informací může chvíli trvat. Zároveň prosíme: připravte si předem odpovědi na výše uvedené otázky. Je-li třeba, mějte při ruce i zprávy školských poradenských zařízení.

Děkujeme za vstřícný přístup a přejeme pevné zdraví.

                                                                              Mgr. Markéta Jiskrová, ředitelka ZŠ


V klidném a překrásném prostředí v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy nedaleko parku Michalov se nachází prostorná budova, kterou z větší části obývá mateřská a speciální mateřská škola. Částečně zde působí i soukromá základní škola.

Přímo v budově je dětský bazén, sauna, tělocvična, samostatná jídelna, oddělené ložničky a prostorné herny. Naše školky mají své vlastní třídy i program, avšak funguje zde velmi úspěšně přirozený způsob vzájemné integrace. Nadstandartní součástí programové nabídky je předplavecká výchova V prostorách budovy, která probíhá během celého školního roku. Zařazujeme keramické hrátky, individuálně logopedickou průpravu a další…

Hlavní část základní školy sídlí v budově přes řeku Bečvu na adrese Máchova 3, kde probíhá největší část výuky formou malotřídního systému. Učitelé i asistenti pedagogů se věnují žákům ve dvou běžných a třech speciálních třídách.

Pedagogický kolektiv je kreativní se smyslem pro zodpovědnost, aktivní hru i tvořivou zábavu dětí. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A&T s.r.o.

 1. třída KOŤÁTKA – třída je pro nejmladší děti.
 2. třída BERUŠKY – třída pro děti středního a nejstaršího předškolního věku. 

Navštěvují je děti bez postižení s běžným psychomotorickým vývojem.

 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A&J s.r.o.

 1. Třída MOTÝLCI – třída pro děti s různým typem a stupněm postižení
 2. Třída SLUNÍČKA – třída pro děti se zrakovým postižením – poruchou binokulárního vidění

Navštěvují ji děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytován zvýšený individuální přístup. Běžný vzdělávací program je obohacen o řadu speciálních cvičení a terapeutických technik nebo je v některých případech naopak upraven individuálním možnostem dětí.

Programová nabídka zahrnuje všechny důležité složky jednotlivých výchov od pohybové, estetické, jazykové po rozumovou. Přiměřeným způsobem stimuluje psychomotorický vývoj předškolních dětí, vede je k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti.

 

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL s.r.o.

 1. Třída I. A – běžná
 2. Třída I. B – běžná
 3. Třída II. – speciální
 4. Třída III. – speciální
 5. Třída IV. – speciální

Programová náplň plně koresponduje s individuálními potřebami dětí. Obsahuje vzdělávání ve všech oblastech učiva ZŠ.

Po domluvě je možné využít odpolední školní autodopravy pro děti ze vzdálenějšího okolí.


Aktuality

Kontakt

Acorn's SCHOOL
U Bečvy 2
750 02
PŘEROV
+420 581 201 804
acorn.skoly@seznam.cz