Sluníčka

Vítáme Vás na stránkách 1.oddělení Sluníček!


pro děti se zrakovým postižením - poruchou binokulárního vidění

 Do tohoto oddělení jsou děti přijímány na základě doporučení odborného očního lékaře. Klasický předškolní vzdělávací program je doplněn speciálním terapeutickým programem. S dětmi každodenně pracuje ortoptická sestra ve speciálně vybavené pracovně, jež se nalézá v prostorách mateřské školy, kde převážně probíhá speciální cvičení k nápravě očních vad. Pravidelná pleoptická cvičení v kmenové třídě jsou zařazována formou her průběžně během celého dne. Třídní výchovně vzdělávací program je pestrý a zábavný, vychází z fyziologických potřeb směřuje k maximálnímu rozvoji osobnosti předškolního dítěte. Každé dítě má vypracován vlastní individuální speciálně pedagogický plán.  

Program pro děti probíhá převážně ve  třech skupinách.  

V současné době v oddělení pracují:

1 speciální pedagog, 
2 učitelky předškolního vzdělávání a
1 ortoptická sestra na 21 zapsaných dětí.  

Provoz oddělení je od 6.30 do 16.30hod.

 

Aktuality SMŠ A&J