Sluníčka

 


Třídní učitelka: Bc. Bohdana Kubicová

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Doleželová

Pedagogický asistent: Kateřina Němečková

Ortoptická sestra: Marcela Hlaváčková

Kontakt: +420 605 529 794

Skladba třídy: Ve třídě je zapsaných 15 dětí. Věkové složení dětí je od 3 let do 7 let.

Provoz třídy: Provoz třídy 7:30 – 15:00 hod

od 6:30 – 7:30 a od 15:00 – 16:30 probíhá společné scházení a rozcházení dětí v určené třídě

Třída: Třída je umístěna v 1.patře levého křídla budovy. Je rozdělená na dvě části – prostornou hernu a třídu se stolečky a židličkami. V herně mají děti dostatek prostoru pro tvořivé, námětové i pohybové aktivity, využívají i kontaktní bazén s plastovými míčky. Ložnička k relaxaci na lehátku je situována do přilehlé místnosti, ze které mohou přecházet volně zpět do třídy. Součástí třídy je umývárna a WC, kde učíme děti základním hygienickým návykům. V šatně i třídě má každé dítě své místo označené značkou. K dispozici mají tělocvičnu a jídelnu. Po budově se přemísťují osobním výtahem

Zaměření třídy: Děti mohou být přijaty do speciální MŠ na základě doporučení očního lékaře a ŠPZ (školského poradenského zařízení). Ve třídě je v důsledku zajištění bezpečnosti snížený počet dětí.

Třída je určena dětem s poruchami binokulární vidění, které se nejčastěji objevují již v předškolním věku. Do běžného programu dětí jsou každodenně citlivě zařazovány velmi účinné terapeutické techniky v podobě zábavných ortoptických a pleoptických tréninků pod vedením zkušených odborníků. Předškolní vzdělávací nabídka představuje celou řadu zajímavých her a aktivit, kterými jsou děti připravovány ke vstupu do běžné základní školy, stejně tak jako v klasické mateřské škole. Děti mají příležitost her s dětmi z běžné MŠ, účastnit se všech i nadstandartních aktivit, které školy pořádají, jako je plavecký výcvik v prostorách MŠ, lyžařský výcvik nebo anglický kroužek. Jednou měsíčně probíhá v MŠ vizita MUDr. V. Bláhové, která je zde odborným garantem ortoptické terapie.


 

Aktuality SMŠ A&J