Motýlci

 


Třídní učitelka: Sabina Běhalíková

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Doleželová

Pedagogický asistenti: Petra Černá, Lenka Pospíšilová

Ortoptická sestra: Marcela Hlaváčková

Kontakt: +420 605 530 448

Skladba třídy: V naší třídě je zapsaných 9 dětí. Věkové složení dětí je od 3 let do 7 let.

Provoz třídy: Provoz třídy 7:30 – 15:00 hod.

Třída: Třída je bezbariérová, umístěna v přízemí levého křídla budovy. Je rozdělená na dvě části – prostornou hernu a třídu se stolečky a židličkami. Součástí třídy je i přilehlá relaxační místnost, kde mohou děti individuálně relaxovat. V herně mají děti dostatek prostoru pro tvořivé, námětové i pohybové aktivity. Herna se upravuje dle potřeby a slouží i jako prostor k odpočinku dětí na lehátku. Součástí třídy je umývárna a WC, kde učíme děti základním hygienickým návykům. V šatně i třídě má každé dítě své místo označené svou značkou nebo fotografií.

Zaměření třídy: Třída je zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesným, smyslovým, kombinovaným či jiným postižením). Děti jsou přijímány na základě odborného školského, většinou i lékařského doporučení. Třída má snížený počet dětí (do 10 dětí ve třídě).

Třídní vzdělávací program vychází z fyziologických i vzdělávacích potřeb dětí, které zpravidla nejsou standardní. Proto s dětmi pracujeme výrazně individuálním způsobem, přizpůsobujeme obsah, rozsah i náročnost jednotlivých aktivit. Dětem je umožněno rozvíjet se svým vlastním tempem. Pracuje s nimi odborný tým pedagogů, včetně speciálního pedagoga. Děti mají příležitost potkávat se i s vrstevníky z jiných tříd, kde se pod dohledem pedagogů učí navazovat další sociální kontakty a mohou se zapojit s ostatními dětmi do společných her. K dispozici mají tělocvičnu a jídelnu. Po budově se přemísťují osobním výtahem.


 

Aktuality SMŠ A&J