Speciální mateřská škola A&J s.r.o.

U Bečvy 2


Školní program:

"Zlatá rybka z Bečvy"

Nabídka pestrých, tvořivých a podnětných činností ze všech výchovně vzdělávacích oblastí s ohledem na speciální potřeby jednotlivých dětí a charakter jejich zdravotního znevýhodnění. Je doplněna o reedukační individuální vzdělávací plány jednotlivých dětí, zaměřené na maximální rozvoj osobnosti předškolního dítěte, s cílem jeho kvalitní přípravy pro vstup do základní školy.

Provozní doba:

  • 6:30 – 16:30
  • 7:30 – 15:00 (speciální třída)

Platby:

ŠKOLNÉ PLATÍ VŠECHNY DĚTI 400Kč

Do poznámky platebního příkazu uvádějte vždy celé jméno dítěte. Školné je splatné za každý měsíc vždy k poslednímu dni daného měsíce.  


 

Aktuality SMŠ A&J