Mateřská škola A&T s.r.o.

U Bečvy 2


Školní program:

"Co nám voda povídala"

Nabídka pestrých, tvořivých a podnětných činností ze všech výchovně vzdělávacích oblastí podporující zdravý fyzický i duševní vývoj, zaměřený na maximální rozvoj individuality předškoního dítěte, s cílem jeho kvalitní přípravy ke vstupu do záadní školy, a to cestou výtvarných, tělesný, hudebních, rozumových výchov a logopedické péče.

Provozní doba: 6.30 - 16:30

Platby:

ŠKOLNÉ ODDĚLENÍ BERUŠKY: 550Kč

ŠKOLNÉ ODDĚLENÍ KOŤÁTKA: 600Kč

Aktuality MŠ A&T