Berušky

Vítáme Vás na stránkách 2.oddělení Berušek!


Naše třída je umístěna v 1.patře pravého křídla budovy MŠ.

Oddělení „Berušky“  představuje jednu ze dvou tříd mateřské školy klasického typu. Děti si hrají a pracují často v různých skupinách podle výběru činnosti a stupni náročnosti zvolených aktivit. Pestrý a zábavný program respektuje závazné normy  předškolního v zdělávání dané ministerstvem školství  ČR a směřuje k maximálnímu rozvoji zdravého vývoje dítěte a jeho osobnosti. Využíváme ke hrám většinu přilehlých dalších heren a prostor budovy, včetně tělocvičny a  bazénu. Zařazujeme do programové nabídky nadstandardně pro starší děti obvykle i školu v přírodě a s erudovanými lektory lyžařskou školu nebo hravou výuku angličtiny. 

V současné době je navštěvuje věkově smíšená skupina 28 předškolních dětí.  

Ve třídě pracují 2 pedagogové.

 

Aktuality MŠ A&T