Projekty EU


 

Název projektu:             Podpora v MŠ A & T s.r.o.

Registrační číslo:          CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001888

Doba realizace:             1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

                                                                                                         

Naše škola se zapojila do výzvy č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem této výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta.

Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

O dalších aktivitách Vás budeme informovat.

 

Více informací o výzvě lze naleznout na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.