ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Aktuality

1. Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 • Děti budou zapisovány  k povinné školní docházce v pořadí dle příchodu se svými zákonnými zástupci k zápisu.
 • Dítě se narodilo v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.
 • Dítě je po odkladu PŠD (bylo již jednou u zápisu v roce 2023).
 • Vedení školy se omlouvá, že nemůže přijmout děti s těžkým a hlubokým mentálním postižením, protože ve škole nemáme vhodné prostory pro edukaci těchto dětí.
 • K povinné školní docházce přijmeme nejvýše čtyři děti do 1. ročníku.
2. Informace pro zákonné zástupce v případě, že žádají o odklad povinné školní docházky
 • Dítě může, ale nemusí být přítomno při žádosti o odklad.
 • Zákonný zástupce vyplní písemnou žádost o odklad PŠD (tiskopis obdrží na místě) a další údaje.
 • Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte, u cizinců pas dítěte, občanský průkaz nebo pas.
 • Zákonný zástupce předloží DOPORUČENÍ k odkladu PŠD vydané školským poradenským pracovištěm (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).
 • Zákonný zástupce předloží DOPORUČENÍ dětského lékaře nebo klinického psychologa k odkladu PŠD.
3. Informace pro zákonné zástupce, kteří chtějí zapsat dítě do    1. ročníku pro školní rok 2024/2025
 • Zákonný zástupce předloží občanský průkaz nebo pas, rodný list dítěte, případně pas dítěte.
 • Zákonný zástupce předloží doporučení nebo informaci školského poradenského zařízení, pokud se očekává, že dítě bude mít speciální vzdělávací potřeby.

Zákonní zástupci budou o výsledku zápisu informováni písemně ředitelkou školy.

 
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Budova ZÁKLADNÍ ŠKOLY v ulici Máchova 3 (u parku Michalov) v Přerově. Je to žlutá vila u křižovatky ulic v blízkosti mostu.
Zápis bude ve dnech 8. a 9. dubna 2024, oba dny od 14 do 18 hodin.
Vstupte do budovy, případně zvoňte na zvonek u dveří a vystoupejte do 1. patra.
 
         Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.
 
                                      Mgr. Markéta Jiskrová, ředitelka školy

Aktuality SZŠ A&J