Projekty EUNázev projektu:             Podpora v Soukromé ZŠ Acorn's & John's II

Registrační číslo:          CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014467

Doba realizace:             1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Naše škola se zapojila do výzvy č. 63 Šablony pro MŠ a ZŠ II. Cílem této výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta.

Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

O dalších aktivitách Vás budeme informovat.

 

Více informací o výzvě lze naleznout na tomto odkaze: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm.