Kuřátka

Vítáme Vás na stránkách 3.oddělení Kuřátek!


Speciální oddělení pro děti s různým typem a stupněm postižení

Oddělení je určeno dětem s tělesným, smyslovým, kombinovaným či jiným postižením. Děti jsou přijímány na základě odborného doporučení školského, většinou i lékařského doporučení.

Oddělení je bezbariérové a je vybaveno pro potřeby různě postižených dětí.  

Třídní vzdělávací plán vychází z fyziologických potřeb dětí, s přihlédnutím k věku a handicapu, směřuje k maximálnímu rozvoji osobnosti předškolního dítěte.  Každé  dítě má vypracovaný svůj vlastní Individuální speciálně pedagogický plán. Spolupracujeme s příslušnými SPC a jinými odborníky.

V současné době zde pracují:

4 pedagogičtí pracovníci z toho
2 speciální pedagogové, včetně pedagogického asistenta
k 10 zapsaným dětem.

Provozní doba oddělení je od 6:30 – 15:30 hod.

Aktuality SMŠ A&J